RSS Kanaly Facebook Academia Twitter Academia Google Plus Academia

Joanna Czapliňska

O autorovi

Joanna Czaplińska je polská bohemistka, vystudovala bohemistiku na Slezské univerzitě v Katovicích. Delší dobu působila na Štětínské univerzitě, od roku 2007 na Opolské univerzitě, kde přednáší českou literaturu a vede katedru západo- a jihoslovanské filologie. Ve středu jejích zájmů se nachází poválečná a nejnovější česká literatura. Je autorkou četných článků a dvou monografií: Tożsamość banity. Problematyka autoidentyfikacji w młodejczeskiej prozie emigracyjnej po 1968 roku, (Identita vyhnance. Problematika autoidentifikace v mladé” české exilové próze po roce 1968, Štětín 2006) a Dziedzictwo robota. Współczesna czeska fantastyka naukowa, (Dědictví robota. Současná česká vědeckofantastická literatura, Štětín 2001). Tyto monografie také charakterizují její badatelské zájmy. Rovněž působí jako vědecká redaktorka časopisu Studia Slavicačlenka redakční rady časopisu Česká literatura.

Přidaná hodnota exilu

Joanna Czapliňska
Edice Episteme

Soubor úvah Přidaná hodnota exilu je věnován české exilové literatuře po roce 1968. Autorka se v reflexích zaměřuje jak na všeobecné otázky týkající se exilové literatury, např. poetiku, prostor a čas, tak na díla jednotlivých spisovatelů působících mimo vlast a na různé aspekty jejich tvorby. Věnuje se zejména exilové tvorbě Milana Kundery, Josefa Škvoreckého, Jana Křesadla, Lubomíra Martínka, Karla Srpna, Jiřího Klobouka a Jana Nováka. Zamýšlí se také nad významem exilové literatury pro dnešního čtenáře.

Přidaná hodnota exilu

« Zpět na autory
Soutěže

Aktuality a kalendář akcí

31. 5. 2017
Brno ROZEKLANÝ ČAS Hanuše Bonna - prezentace básnického výboru
1. 6. 2017
Ostrava vernisáž obrazů Jiří Greger
6. 6. 2017
Brno ANASTASIJA DMYTRUK - umělecký večer s ukrajinskou spisovatelkou a básnířkou
7. 6. 2017
Praha Křest knihy Čest a sláva námořníků
8. 6. 2017
Praha Křest knihy Hrůzostrašné povídky
Ceny Miroslava Ivanova

Cenou Miroslava Ivanova byli oceněni čtyři naši autoři, kterým srdečně gratulujeme. Ocenění získali Petr Roubal za knihu Československé spartakiády, Miroslav Bárta za knihu Příběh civilizace, Jiří Pernes za knihu Zprávy z Prahy 1953 a Petr Koura za knihu Swingaři a potápky v protektorátní noci (ten obdržel hlavní cenu v kategorii do 39 let).

Archiv aktualit   Kalendář akcí

Nejprodávanější knihy

  1. Tři králové
  2. Krvavé finále
  3. Věda života
  4. Vlasovci v boji za Prahu
  5. Herbář
  6. Zakarpatí
  7. Dotek Anthropoidu
  8. Stýskání zažehnáno
  9. Prahou Jaroslava Seiferta
  10. Krajina a lidé

Pohodlný nákup v e-shopu www.academiaknihy.cz

Odebírat novinky


  

Knihkupectví

Knihkupectví Academia Brno

Knihkupectví Academia Praha

Knihkupectví Academia Brno

Kulturně-literární centrum Academia Ostrava 1

Internetové knihkupectví

Internetové knihkupectví s elektronickými knihami

Partneři a slevy

Stránky věnované našim autorům
Ivan Klíma, Ivan Kraus