RSS Kanaly Facebook Academia Twitter Academia Google Plus Academia

Zygmunt Bauman

O autorovi

Narozen 19. listopadu 1925 v Poznani v židovské rodině, od roku 1971 žije ve Velké Británii. Je sociologem, ve svém díle se zabývá hlavně tematikou holocaustu a postmoderny.

Po okupaci Polska během druhé světové války uprchl do Sovětského svazu, kde později sloužil v První armádě polského vojska, která byla pod kontrolou Sovětů. V letech 1945-1953 působil ve vojenských oddílech tzv. Jednotek vnitřní bezpečnosti (zkratka KBW), které byly určeny k odhalování a potírání antikomunistických, ukrajinských a německých podzemních hnutí. V roce 1950 byl za tuto činnost vyznamenán polským Válečným křížem.

Nejprve studoval sociologii, která však byla prohlášena za buržoazní obor a zrušena. Přešel tedy studovat filosofii. Od ukončení studií až do roku 1968 byl zaměstnán na varšavské univerzitě. V tomto roce kvůli sílícímu politickému tlaku a antisemitské kampani vystoupil z polské Komunistické strany a odešel do emigrace. Nejprve působil na univerzitě v Tel Avivu a později v Leedsu v Anglii. Od této doby také publikuje své práce v angličtině. Od konce 90. let ovlivňuje Bauman svými názory antiglobalizační hnutí.

Jeho manželkou je spisovatelka Janina Bauman, mají spolu dceru, malířku, Lydii Bauman.

Knihy:

 • Sociologie na každý den, 1964
 • Freedom (Svoboda), 1968
 • Modernity and the holokaust (Modernita a holokaust), 1989
 • Paradoxes of Assimilation (Paradoxy asimilace), 1990
 • Thinking Sociologically. An Introduction for everyone (Myslet sociologicky. Úvod pro každého), 1990
 • Intimations of Postmodernity (Náznaky postmoderny), 1992
 • Liquid Modernity, 2000 (vyšlo v roce 2008 v Academii pod názvem Tekuté časy)
 • Community. Seeking Safety in a Insecure World, 2002 (Společnost. Hledání jistoty v nejistém světě)
 • City of tears, City of hopes, 2003 (Město slz, město nadějí)

Tekuté časy

Zygmunt Bauman
Edice 21. století

Objevná pojednání Zygmunta Baumana o tekuté modernitě proměnila naše uvažování o současném světě. V této rozsahem nevelké knize autor zkoumá zdroje endemické nejistoty, která utváří naše životy dnes, a zároveň čtenáři předkládá stručný a přístupný úvod do svého velmi originálního náhledu na život v naší „tekuté“ moderní době, který ve větším rozsahu propracoval již ve svých předchozích knihách.

Tekuté časy

Tohle není deník

Zygmunt Bauman
Edice 21. století

Datované postřehy a aktuální úvahy jednoho z nejvnímavějších sociálních myslitelů dneška zaznamenané od podzimu r 2010 do jara 2011 nejsou ani tak osobní reflexí, ale spíše pokusem o zachycení příznaků naší doby v jejich pohybu – možná v době, kdy jsou teprve sotva patrné, ale rozhodně před tím, než dozrají v nějakou běžnou, až příliš důvěrně známou formu, která je tak banální, že už jí ani nevěnujeme pozornost. Některé se nám nadlouho usadí v každodenním životě, jiné se rozplynou a vytratí dřív, než si jich stačíme všimnout, zaznamenat je a blíže prozkoumat: v našem rychlém, proměnlivém a kaleidoskopickém světě můžeme jen sotva předvídat, kam zamíří, a předem odhadnout, které z nich nabydou na objemu a na významu a které od začátku nemají naději na úspěch.

Přeložila Zuzana Gabajová

Tohle není deník

Tekutá láska

Zygmunt Bauman
Edice 21. století

Hlavní postavou této knihy je člověk naší „tekuté moderní“ doby – člověk bez pout, bez pevných a trvalých vazeb, které by mu daly možnost přestat opakovaně usilovat o sebedefinování a sebeprosazení. Tento člověk, obyvatel tekuté moderní společnosti, navazuje vztahy takřka na potkání. Nikdo mu ale nedokáže zaručit, že tato pouta vydrží. Navíc má potřebu vázat se volně, aby se zase, změní-li se okolnosti, mohl co nejrychleji a nejsnáze odvázat – což se v tekuté moderní společnosti bude dít zas a znovu.

Zvláštní křehkost lidských pout, pocit nejistoty, kterou tato nestálost vyvolává, a rozporuplná touha navazovat stále nové vztahy, ale raději nikterak pevné, jsou hlavními tématy této významné nové knihy Zygmunta Baumana, jednoho z nejoriginálnějších a nejvlivnějších sociologů dneška. Zaujme nejen studenty a badatele v oboru sociologie a společenských a humanitních věd obecně, ale osloví každého, kdo se zajímá o proměnlivou povahu lidských vztahů. Přeložila Zuzana Gabajová.

Tekutá láska

Umění života

Zygmunt Bauman
Edice 21. století

Nová kniha Zygmunta Baumana – jednoho z nejpůvodnějších a nejvlivnějších sociologů dneška – není katalog umění života ani návod, jak si ho osvojit: za konstrukci životního plánu, za způsob, jakým je život veden, i za jeho výsledek je zodpovědný výhradně a pouze jedinec. Je to znamenitý popis podmínek, za nichž si vybíráme své životní plány, překážek, jež tento výběr mohou omezovat, a vzájemné souhry plánů, náhod a povahy, které ovlivňují jejich realizaci. V neposlední řadě to je také studie způsobů, jimiž naše společnost – tekutá moderní, individualizovaná společnost konzumentů – ovlivňuje (ale neurčuje) způsob, jakým si budujeme a komentujeme své životní cesty.

Umění života

Tekuté časy

Zygmunt Bauman
Edice 21. století

Objevná pojednání Zygmunta Baumana o tekuté modernitě proměnila naše uvažování o současném světě. V této rozsahem nevelké knize autor zkoumá zdroje endemické nejistoty, která utváří naše životy dnes, a zároveň čtenáři předkládá stručný a přístupný úvod do svého velmi originálního náhledu na život v naší „tekuté“ moderní době, který ve větším rozsahu propracoval již ve svých předchozích knihách.

Tekuté časy

« Zpět na autory
Soutěže

Aktuality a kalendář akcí

16. 8. 2017
Brno KDYŽ SE ŘEKNE BIOKOROZE… přednáška prof. Ing. Blahoslava Maršálka, Csc. a Ing. Elišky Maršálkové, Ph.D.
Cena Josefa Hlávky pro Benediktiny

Cenu Josefa Hlávky za nejlepší dílo v oblasti společenských věd převzali 26. června Martin Mádl, Radka Heisslerová, Michaela Loudová Šeferisová a Štěpán Vácha za publikaci Benediktini. Gratulujeme!

 

Archiv aktualit   Kalendář akcí

Nejprodávanější knihy

 1. Tři králové
 2. Krvavé finále
 3. Věda života
 4. Vlasovci v boji za Prahu
 5. Herbář
 6. Zakarpatí
 7. Dotek Anthropoidu
 8. Stýskání zažehnáno
 9. Prahou Jaroslava Seiferta
 10. Krajina a lidé

Pohodlný nákup v e-shopu www.academiaknihy.cz

Odebírat novinky


  

Knihkupectví

Knihkupectví Academia Brno

Knihkupectví Academia Praha

Knihkupectví Academia Brno

Kulturně-literární centrum Academia Ostrava 1

Internetové knihkupectví

Internetové knihkupectví s elektronickými knihami

Partneři a slevy

Stránky věnované našim autorům
Ivan Klíma, Ivan Kraus