MENU

ZAVŘÍT

Devět našich knih získalo ocenění v soutěži Slovník roku

V pátek 10. června 2022 proběhlo v rámci knižního veletrhu Svět knihy Praha slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Slovník roku. Ocenění získalo hned devět publikací z Nakladatelství Academia.

Publikace Ivany Kolářové a Františka Štíchy Slovník univerbizátů zvítězila v kategorii Cena poroty za slovník a zároveň se umístila na 2. místě v hlavní ceně Slovník roku.

V kategorii Cena poroty za encyklopedii přírodovědnou získaly publikace vydané v Nakladatelství Academia 2. i 3. místo, a to konkrétně tituly Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska Petra Zajíčka a Blanokřídlí České a Slovenské republiky II. Širopasí kolektivu autorů.

První místo v kategorii Cena poroty za encyklopedii historickou získal Jiří Padevět za Kroniku protektorátu, sdílené 3. místo v téže kategorii patří publikacím Dějiny Československé akademie věd I. Martina France, Věry Dvořáčkové a kolektivu autorů a Kalendář událostí v KT Auschwitz Danuty Czechové (kniha vyšla v překladu Lenky Kuhar Daňhelové).

V kategorii Cena poroty za encyklopedii výtvarnou patří publikacím z Academie první dvě příčky. 1. místo obsadilo dílo Imago, imagines editorek Kateřiny Kubínové a Kláry Benešovské, 2. místo získali editoři Bohumil Samek a Kateřina Dolejší za Umělecké památky Moravy a Slezska, 3. díl.

Čestné uznání porota udělila editorkám Martině Ireinové a Petře Předkové za publikaci mezinárodního významu Slovanský jazykový atlas, svazek 9.