MENU

ZAVŘÍT

Výsledky 14. ročníku Cen Nakladatelství Academia a 10. ročníku Studentské soutěže vyhlášeny

V pondělí 12. září 2022 proběhlo v budově Akademie věd v Praze na Národní slavnostní vyhlášení výsledků obou soutěží pořádaných pod hlavičkou Nakladatelství Academia.

Studentská soutěž

Vítězem kategorie Humanitní a společenské vědy se stal David Trojan s prací Tobiáš z Benešova. Biskup – Hospodář – Politik obhájenou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V kategorii Vědy o živé přírodě a chemické vědy zvítězila Tereza Zezulová s prací Vypracování studie ochranného lesního pásu obhájenou na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Vítězkou kategorie Vědy o neživé přírodě je Daniela Runcziková s prací Vodní hospodářství na kosmických misích obhájenou na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Ceny Nakladatelství Academia

V kategorii původní vědecká nebo populárně-naučná práce zvítězila publikace Jana Žďárka Ohroženi hmyzem? V kategorii překlad vědecké nebo populárně-naučné práce získal ocenění Zdeněk Cvrkal, překladatel díla Kniha cest autora Násera-e Chosroua. V kategorii slovník nebo encyklopedická publikace ocenila porota dílo Jana Zimy (in memoriam) a Miloše Macholána Systém a fylogeneze savců. Cenu za výtvarné zpracování si odnesl Jan Havel za grafickou přípravu publikace editorky Evy Janáčové Obrazy zášti. Cenu poroty získal Tomáš Hříbek za knihu Obrana asistované smrti. Nejprodávanější knihou roku 2021 z produkce Nakladatelství Academia je Shakespearova Anglie Martina Hilského. 

Knihou roku, tedy absolutním vítězem, se stala publikace Jiřího Hrbka a kolektivu autorů Panovnický majestát nominovaná do soutěže Historickým ústavem AV ČR. Historikovi Jiřímu Hrbkovi předal ocenění místopředseda Akademie věd České republiky Ondřej Beránek.