MENU

ZAVŘÍT

Knihy z edice Europa


V edici Europa vycházejí díla jak filozofická, tak literární nebo politická, která ovlivnila evropské a světové myšlení nejen v době svého vzniku, ale ovlivňují jej dosud. Vycházejí zde díla, ke kterým se budete stále vracet a na která budete nacházet odkazy v dílech moderních myslitelů a literátů.


Philosophical, literary as well as political works which influenced European and world´s way of thinking not only at the time of their formation but continue to influence them even today are part of Europe Edition. You will find yourself reaching back to those works and also come across references of them in works of modern thinkers and writers.