MENU

ZAVŘÍT

Knihy z edice Filmová řada


Vztah filmu a literatury je stejně dlouhý jako historie filmu samotného. Literatura podobně jako divadlo inspirovala film od jeho počátků, dlouho ale nebylo jasné, jak se tento vztah bude vyvíjet. Zprvu to dokonce vypadalo, že film zůstane jen zábavou a technickou novinkou a nebude schopen zobrazit finesy literárních světů, jak se ale technicky vyvíjel a stával se stále vlivnějším vypravěčem příběhů, stal se také samostatným médiem, které literaturu svébytně ztvárňuje a adaptuje. Tento proces ovšem trval dlouho. Ještě v desátých letech 20. století se za skutečného autora filmu často nepovažoval režisér, ale autor námětu či předlohy, a první skutečně pozoruhodné adaptace se objevují nejdříve o další desetiletí později, kdy literatura ve filmu stále ještě bojuje s absencí zvuku. Dodnes má pro mnohé film v porovnání s literaturou přídech „nižšího“ umění a filmové adaptace jsou občas považovány za pouhé deriváty. Na druhé straně ale v dnešní době stále častěji konzumujeme literární díla nejprve skrze jejich adaptace. Edice filmová řada nám dovoluje vrátit se k prameni, srovnat literární a audiovizuální svět a přemýšlet o jejich možném prolnutí či míjení. Cílem této edice tak není napomoci při rozhodování, zda je lepší kniha nebo film, ale pozvat čtenáře do fascinujícího prostoru dotýkání, transmutací a variací, který se nachází mezi těmito médii.PhDr. Petra Hanáková, Ph.D.
Katedra filmových studií FF UK


v Nakladatetelství Academia vydala knihy Pandořina skříňka aneb Co feministky provedly filmu?Výzva perspektivy