MENU

ZAVŘÍT

Knihy z edice Novověk

Edice Novověk je otevřena problematice kulturních, sociálních, intelektuálních a náboženských dějin od 16. století do přelomu 20. a 21. století. Přináší především práce předních českých historiků.
Modern Period Edition is open to issues of cultural, social, intellectual and religious history from 16th century to the turn of the 20th and 21st century. It presents works of prominent Czech historians.