MENU

ZAVŘÍT

Knihy z edice Průhledy


Edice se snaží přístupnou formou vysvětlit aktuální společenské události a přírodní jevy, ať už to jsou potenciální náboženské konflikty, skleníkové plyny, hrozba virové pandemie nebo sociologické sondy do současné společnosti.


The edition attempts to explain in an approachable way present social affairs and natural phenomenon whether being potential religious conflicts, greenhouse gases, a threat of viral pandemic or sociological probes into modern society.