MENU

ZAVŘÍT

Knihy z edice Psychologie

V malé řadě psychologie vycházejí rozsahem nevelké monotematické studie z nejrůznějších oborů této široce rozvětvené vědy. Velká řada se zaměřuje spíše na obsáhlejší syntetická díla, učebnice či oborová kompendia doplněná bohatou ilustrační a jinou výbavou.


Non-extensive monothematic studies of various fields of this highly variable science are published in a minor edition of psychology. A major edition focuses more on extensive synthetic pieces of work, textbooks and field compendia accompanied by number of illustrations and other additional
materials.