MENU

ZAVŘÍT

Knihy z edice Šťastné zítřky


Edice Šťastné zítřky analyzuje prostřednictvím textů, vzniklých jednak během komunistického režimu, jednak po roce 1989 vliv totalitní ideologie na kulturu, vědu a na život celé společnosti. Knihy vycházející v edici Šťastné zítřky zobrazují na první pohled vlídnější, ale o to zrůdnější a nebezpečnější tvář totalitního režimu, totiž tvář režimní každodennosti.


Happy Tomorrows Edition analyzes through texts both written during communistic regime and also after 1989 an influence of totalitarian ideology on culture, science and a life of whole society. Books published in Happy Tomorrows Edition describe at first sight kinder but in fact more monstrous and dangerous face of a totalitarian regime, the face of regime´s everydayness.