MENU

ZAVŘÍT

Knihy z edice Urbanismus

Města představují v současném světě nejdůležitější místa rozhodování, produkce i spotřeby, kde se koncentruje nejen většina obyvatelstva, ale zejména pracovních míst, služeb i zábavy. V rámci edice Urbanismus vycházejí knihy zaměřené na poznání života ve městech a jejich širším zázemí. Texty se věnují poznání současných procesů ovlivňujících pozici měst v sídelních sítích i vnitřní prostorové diferenciaci čtvrtí, sousedství a míst v interdisciplinární perspektivě geografie, plánování, sociologie, urbanismu a dalších příbuzných disciplín.


Cities represent in modern world the most important places of decision making, production and consumption, where not only majority of population but mainly jobs, services and entertainment concentrate. Urbanism Edition publishes books with focus on learning about city life and its wider background. The texts engage in learning about current processes with influence on cities position in settlement networks and inner spatial differentiation of quarters, neighborhoods and places in interdisciplinary perspective of geography, planning, sociology, urbanism and other related fields.