MENU

ZAVŘÍT

Knihy z edice Vizuální studia

Edice Vizuální studia si klade za cíl upozornit na proměnu společnosti textu ve společnost obrazu a tuto změnu analyzovat. V původním významu jsou vizuální studia univerzitní obor, který propojil přístupy studií kunsthistorických, filmových, mediálních i kulturologických. Ve stejném poli se pohybuje i tato ediční řada s plánem přinášet jak původní studie, tak přehledové texty domácích i zahraničních badatelů.


Visual Studies Edition aims to draw an attention to a transformation of a textual society into a visual society and to analyze such change. In its original meaning visual studies is a university field combining art history, film, mass media and culturological approaches. This edition stays in the very same field with intention to present original studies as well as overview texts of our and also foreign researchers.