MENU

ZAVŘÍT

Knihy z edice Živá a neživá příroda

Živá a neživá příroda přináší vědecké i populárně-naučné studie. Na jedné straně se zde setkáte s obory zabývajícími se organismy a vším, co s nimi souvisí, tedy od chemických dějů až po celé ekosystémy, na straně druhé bude předmětem zkoumání planeta Země od nejstarší minulosti až po její zařazení v rámci sluneční soustavy. Zvláštní pozornost bude věnována vztahům mezi organismy a jejich prostředím a vztahům organismů navzájem.


Living and Nonliving Nature Edition presents scientific and also non-fiction studies. On one hand you can find areas of interest concentrating on organisms and every aspect related to them, that is from chemical reactions to whole ecosystems, on the other hand the subject of focus is planet Earth from its oldest history to its position in the solar system. Special attention is paid to relations among organisms and their environments and relations among organisms themselves.