MENU

ZAVŘÍT

Zobrazit kategorie e-shopuZavřít kategorie e-shopu

Právní spory ve stavebnictví 3. aktualizované vydání

ČERNOHLÁVEK JOSEF, DOUBRAVA PETR

Skladem

Cena s DPH 441
(Běžně 490 Kč)
  • brožovaná
Vložit do košíku
Rok vydání
2021
Nakladatelství
Aleš Čeněk
ISBN
978-80-7380-857-0
EAN
9788073808570
Publikace se zabývá právními spory, které ve stavebnictví vznikají většinou v souvislosti s plněním (či neplněním) smlouvy o dílo. Jde tedy o spory mezi objednatelem a zhotovitelem stavebního díla a případně i o spory se subdodavatelem, projektantem či architektem stavby. Obvyklými příčinami těchto sporů jsou vady díla, nároky zhotovitele na zaplacení ceny díla (včetně tzv. pozastávek a ceny víceprací), uplatňování nároku na smluvní pokuty nebo spory vznikající při předání díla objednateli – těmto oblastem se také věnuje podstatná část knihy. Značná část publikace je věnována dvěma oblastem, které jsou podle názoru autorů nejčastější příčinou právních sporů ve stavebnictví, a to vadám díla a tzv. vícepracím. Třetí vydání této knihy je rozšířeno o aktuální kapitolu Vyšší moc, Covid-19 a další mimořádné okolnosti při výstavbě. V souvislosti s tzv. novým znaleckým právem byla změněna a rozšířena kapitola pojednávající o použití znaleckých posudků ve stavebních sporech a podstatně byla přepracována také kapitola týkající se odstoupení od smlouvy o dílo. Autoři v knize reagují i na další legislativní změny a přináší odkazy na celou řadu nových judikátů.

Nenašli jste všechny informace?
Zeptejte se nás

Související