MENU

ZAVŘÍT

Zobrazit kategorie e-shopuZavřít kategorie e-shopu

Rozcházení. Pět kroků k tomu, jak už nežít spolu, ale přesto šťastně

THOMASOVÁ KATHERINE WOODWARD

Skladem

Cena s DPH 287
(Běžně 319 Kč)
  • brožovaná
Vložit do košíku
Rok vydání
2020
Nakladatelství
Jan Melvil Publishing
EAN
9788075550996
Do kazˇde´ho vztahu vstupujeme s nadeˇji´, zˇe jsme nasˇli tu pravou cˇi prave´ho. Statistiky jsou vsˇak bohuzˇel neu´prosne´: mnozi´ z na´s zazˇiji´ bolest rozchodu s zˇivotni´m partnerem. Musi´ vsˇak by´t rozpad vztahu nutneˇ traumaticky´? A co je tedy nejlepsˇi´ deˇlat, kdyzˇ poha´dka koncˇi´? I kdyzˇ se snazˇi´me rozeji´t civilizovaneˇ a prˇa´telsky, ma´lokdy se podarˇi´ prˇekonat biologicke´ nastaveni´ mozku, ktery´ ukoncˇeni´ vztahu vni´ma´ jako ohrozˇeni´ zˇivota a vysi´la´ na´m signa´l k boji. Navzdory tomu se terapeutka Katherine Woodward Thomasova´ a jeji´ manzˇel zvla´dli rozve´st ohleduplneˇ a s respektem a zachovali si vza´jemne´ prˇa´telstvi´. Na za´kladeˇ te´to osobni´ zkusˇenosti a dlouholete´ pra´ce s klienty pak Katherine vypracovala metodu veˇdome´ho rozchodu. Di´ky ni´ doka´zˇete proji´t stresuji´ci´ zˇivotni´ etapou bez hluboky´ch psychicky´ch sˇra´mu° cˇi nena´visti a probudit nikoli to nejhorsˇi´, ale to nejlepsˇi´, co ve va´s je.

Atˇ uzˇ ve dvou, nebo sami, prˇijmeˇte pomoc v podobeˇ te´to knihy a zjisteˇte:
- Jak hluboce va´s mohou ovlivnˇovat rozchody stare´ trˇeba deset cˇi dvacet let.
- Procˇ je trˇeba ji´t ke korˇenu°m a naji´t sve´ prvotni´ zraneˇni´.
- Jak pojmenovat sve´ emoce a chovat se raciona´lneˇ.
- Jak zi´skat zpeˇt vnitrˇni´ si´lu a uzdravit sve´ zlomene´ srdce.
- Jak naji´t spra´vnou mi´ru fe´rovosti prˇi deˇleni´ majetku.
- Jak komunikovat s druhy´m a zachovat si vlastni´ du°stojnost.

Nenašli jste všechny informace?
Zeptejte se nás

Související